Türkiye’de Enerji Sektöründe Yapısal Bağınlaşma: Girdi Çıktı Analizi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Enerji Sektöründe Yapısal Bağınlaşma: Girdi Çıktı Analizi
Yazar(lar): Abdullah Ozdemir, Mehmet Mercan
Cilt:3
Sayı:2
Yıl:2012
Sayfa: 111 – 133
ISSN:1309-2448
Özet

Günümüzde artan insan ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların önemli kısmının enerjiye bağlı olması enerji sektörünü her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Diğer sektörlerin enerji alt sektörlerine olan bağımlılığın ne kadar olduğu bilinirse enerji konusunda alternatif politikalar üretmek de o denli kolay olacaktır. Girdi-çıktı analizi iktisadi faaliyet birimi olarak sektörleri ve özellikle sektörler arasındaki ara girdi alışverişlerini incelemektedir. Bu sayede girdi-çıktı analizi üretken sektörlerin çıktılarının üretim ve kullanımının ekonomi çapında, sektörel düzeyde ve nicel olarak incelenmesine olanak vermesi açısından önemli bir araçtır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2002 yılı için hazırlamış olduğu girdi-çıktı tabloları kullanılarak yapılan analizde, enerji sektörünün son dönemde kilit sektör olduğu görülmüştür. Ayrıca enerji sektörünün diğer sektörlerle ilişkisi incelenmiş ve en fazla girdi-çıktı alışverişi yaptığı sektörler de analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Girdi-Çıktı Analizi, Enerji Sektörü, Türkiye

JEL Sınıflandırması: C39, C67, N75

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text