Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

1. Dergiye gönderilen makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kongre ve sempozyumlarda sunulan fakat sadece özeti yayımlanan bildirilerden üretilen makaleler, ilk sayfasında buna ilişkin bir açıklama notu olması koşuluyla Dergi’de yayınlanabilir.

3. Makaleler, Derginin web sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir.

4. Kabul edilen makalelerin telif hakkı otomatik olarak Business and Economics Research Journal’a geçer. Yayına kabul edilen veya yayınlanan makaleler, Business and Economics Research Journal’ın yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.

5. Yayımlanan makaleler için yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

6. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk makalenin yazarlarına aittir.

7. Dergiye gönderilen makaleler, yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Editör ve/veya Yayın Kurulu, gerektiği gördüğü takdirde, yazarlardan şekil ve içeriğe ilişkin değişiklikler isteme hakkına sahiptir.

8. BERJ yayın sürecinin tüm aşamalarında yayın etiği kurallarına uymayı taahhüt etmekte ve bu alanda bir standart olarak kabul gören Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir.

Halfera