Teknoloji Kabul Modeli’nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Teknoloji Kabul Modeli’nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması
Yazar(lar): Yasar Akca, Gokhan Ozer
Cilt:3
Sayı:2
Yıl:2012
Sayfa:79 – 96
ISSN:1309-2448
Özet

Teknoloji Kabul Modeli (TKM), Davis (1989) tarafından -daha önce doktora tezinde kullandığı (1986) fikirleri geliştirmesi sonrasında- yeni bir teknolojinin kullanıcı tarafından kabulünün; (1) Algılanan Fayda ve (2) Algılanan Kullanım Kolaylığı değişkenlerine bağlı olarak oluşabileceğini savunan bir modeldir. Teknoloji Kabul Modeli, -teknolojik olarak- bilişim sistemlerinin başarısının sadece teknik ve yönetsel özelliklere göre değil aynı zamanda sistem kullanıcılarının kişisel özelliklerine, beklentilerine ve algılarına göre ortaya çıkabileceğini ve çeşitli konulardaki kullanıcı algısının da bu başarıyı etkileyebileceğini savunan fikirlere yol göstermiştir. Bu çalışma Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) sistemlerinin başarısının belirlenmesinde, kullanıcı faktörünü TKM çerçevesinde incelemektedir. KKP programlarını kullanan 236 firma ankete katılmıştır. Algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan faydanın hem KKP uygulama başarısı hem de algılanan organizasyonel performans üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar tüm hipotezlerin desteklendiğini, literatürdeki benzer çalışmaların bulgularıyla örtüştüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Algılanan Fayda, Algılanan Kullanım Kolaylığı, Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısı, Algılanan Organizasyonel Performans.

JEL Sınıflandırması: O31, O32, O33

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text