Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ISSN:1309-2448) elektronik ortamda 3 ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin amacı, işletme, ekonomi, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında teorik ve uygulamalı araştırmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. Siz değerli araştırmacı ve uygulamacıların çalışmalarını bekliyoruz.