Berjournal Volume: 7 | Number: 1 | Year: 2016

Volume: 7 | Number: 1 | Year: 2016
Cover Page pdf          Inside Cover pdf           Table of Contents pdf

1

A Study of Nonlinear Dynamics in Equity Market Index: Evidence from Turkey

Riza Emekter, Benjamas Jirasakuldech

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

The Nexus between Trading Volume and Stock Prices: Panel Evidence from OECD Countries

Feyyaz Zeren, Filiz Konuk

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Strategies Based on Momentum and Term Structure in Financialized Commodity Markets

Adam Zaremba

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Türkiye’de Hisse Senedi ile Döviz, Mevduat, Altın, Konut Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkilerinin Analizi
(Cointegration Analysis Between Stock Exchange and TL/FX Saving Deposits, Gold, Housing Markets in Turkey)

Yener Coskun, A. Oznur Umit

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Finansal Olmayan Şirketlerde Döviz Kuru Etkisinin Sermaye Piyasası Yaklaşımına Göre Ölçülmesine Yönelik Bir Literatür Taraması
(A Literature Review on the Quantification of Foreign Exchange Exposure of Non-Financial Firms Using Capital Market Approach)

Murat Engin Akkas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Determining The Firm Specific Factors Affecting The Capital Increase

Ismail Tuna, Suleyman Serdar Karaca

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Milli Gelir, Karbon Emisyonu ve Enerji Tüketimi: Türkiye İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi
(Income, Carbon Emission and Energy Consumption: The Analysis of Linear and Non-Linear Causality Relationship for Turkey)

Ibrahim Doğan, Nurgun Topalli

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Yapay Sinir Ağları, Destek Vektör Makineleri ve Box-Jenkins Yöntemleriyle Kentsel İçmesuyu Talebi Tahmini ve Karşılaştırmalı Analizi
(Urban Water Demand Forecasting and Comparative Analysis by Artificial Neural Networks, Support Vector Machines and Box-Jenkins Methods)

Recep Akdag

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Genç Tüketicilerin İçecek Tercihlerinin Basamaklama Yöntemi ile Belirlenmesi
(Determining Beverage Preferences of Young Consumers with Laddering Technique)

Ayca Kangal Demir, Bilal Yalcin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Mali Nitelikli Uyuşmazlık Davalarında Bilirkişilik Uygulamasına Karşı Adli Muhasebecilik: Ordu Adliyesi Örneği
(Forensic Accounting Versus Expertise Practices in Financial Dispute Litigation: The Sample of Ordu Courthouse)

Hakan Yazarkan, Ceyda Yerdelen Kaygin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text