Berjournal Cilt/Volume: 3 | Sayı/Number: 2 | Yıl/Year: 2012

Volume: 3 | Number: 2 | Year: 2012 ISSN: 1309-2448
Kapak [Cover Page] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

Varlık Fiyatlamada Fama-French Üç Faktörlü Model’in Geçerliliği: İMKB Üzerine Bir Araştırma
(Validity of Fama-French Three-Factor Model In Asset Pricing: An Application In Istanbul Stock Exchange)

Harun Guzeldere, Serra Eren Sarioglu

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’nin İhracat Performansına Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz
(Effects of Foreign Direct Investments on Export Performance of Turkey: An Econometric Analysis)

Ismet Gocer, Sahin Bulut, M. Metin Dam

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi
(Determination of the Optimal Level of Lending in Turkish Banking Sector)

Erkan Poyraz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Organizational Commitment: An Empirical Investigation on Academics of Malaysian Private Universities
 

Yuen-Onn Choong, Kee-Luen Wong, Teck-Chai Lau

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Örgütsel Bağlamda Tükenmişlik Tepkisinin Gelişmesinde Kişilik Özelliklerinin Rolü

(The Role of Personality on the Rise of Burnout Response in the Organizational Context)

Fatih Cetin, Koksal Hazir

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Teknoloji Kabul Modeli’nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması
(The Use of Technology Acceptance Model in Enterprise Resource Planning Implementations)

Yasar Akca, Gokhan Ozer

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Türkiye’de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi
(The Effect of Maritime Tarnsport on Some Economic Indicators in Turkey)

Oya Korkmaz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Türkiye’de Enerji Sektöründe Yapısal Bağınlaşma: Girdi Çıktı Analizi
(Structural Interdependence in the Energy Sector in Turkey: Input-Output Analysis)

Abdullah Ozdemir, Mehmet Mercan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text