Berjournal Cilt/Volume: 2 | Sayı/Number: 4 | Yıl/Year: 2011

             Volume: 2 | Number: 4 | Year: 2011 ISSN: 1309-2448
Kapak [Cover Page] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

Effects of Procedural Justice Perception, Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate on Propensity to Create Budgetary Slack

Gokhan Ozer, Emine Yilmaz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi

(Target Costing for New Product Development Process)

Sait Y. Kaygusuz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Determination of Factors Affecting the Price of Gold: A Study of MGARCH Model

Cengiz Toraman, Cagatay Basarir, Mehmet Fatih Bayramoglu

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Kalitatif VAB Modelleri ile Türkiye’de Durgunlukların Kestirimi

(Forecasting Recessions in Turkey with Qual-VAR Models)

K. Batu Tunay

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Bankaların Entelektüel Sermayesi ile Finansal Performansı Arasındaki İlişki

(Intellectual Capital and Financial Performance in the Banking Sector)

Sami Karacan, Emre Ergin

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Robust Approach to Analysis of International Diversification Benefits between US, UK and Emerging Stock Markets

Ozlem Yorulmaz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar ve Bölgesel Modeller Açısından Değerlendirilmesi: 1998-2008 Kesitinde Bir İnceleme

(Evaluation of Contemporary Trends in International Human Resources Management from Strategic Approaches and Regional Models Perspective: A Cross-Sectional Analysis of 1998-2008)

Nuray Yapici-Akar, Onur Dirlik, Aslihan Kiymalioglu, Ozlem Yurtseven, Huseyin Boz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Performance Feedback: Individual Based Reflections and the Effect on Motivation

Kurtulus Kaymaz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Mediating Role of Affective Commitment in HRM Practices and Turnover Intention Relationship: A Study in a Developing Context

Mohd H. R. Joarder, Mohmad Yazam Sharif, Kawsar Ahmmed

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Eğitim Örgütleri Öğrenen Organizasyon Özellikleri Göstermekte midir? Kamu ve Özel İlköğretim Okullarının Balıkesir İli Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Analizi

(Do Education Organizations Show Learning Organizations Charecterics? A Comparative Case Study in term of Balıkesir Province)

Sedat Yumusak, Harun Yildiz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text