Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 8 | Number: 2 | Year: 2017 ISSN: 1309-2448
Kapak  pdf             İç Kapak  pdf              İçindekiler  pdf

1

The Econometric Analysis of Student Expenditures: A Case Study of Amasya University

Rüştü Yayar, Nagehan Karanfil, Hilal Şeker

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Türkiye’de Dış Borç Stokunun Belirleyicileri
(Determinants of the External Debt Stock in Turkey)

Umut Akduğan

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Yatırımcı İlgisi İle Pay Piyasası Arasındaki İlişki: BİST-100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
(The Relationship between Investor Attention and Stock Markets: An Application on ISE-100 Index)

Turhan Korkmaz, Emrah İsmail Çevik, Nüket Kırcı Çevik

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Yönetim Kurulu Toplantı Sayısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’a İlişkin Bulgular
(Factors Affecting Number of Board Meetings: Evidence from Borsa İstanbul)

Murat Ocak, Evrim Altuk Özden

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Sermaye Yapısı Teorilerinin TCMB Sektör Bilançolarıyla Test Edilmesi: İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Bir Panel Veri Analizi (2001-2015)
(Testing Capital Structure Theories with CBRT Sectoral Balance Sheets: A Panel Data Analysis on Manufacturing Industry Sector (2001-2015))

N. Savaş Demirci

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Finansal Başarısızlık ve Sermaye Yapısı Kararları: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama
(Financial Distress and Capital Structure Decision: An Aplication on BIST 100 Firms)

Tuncay Turan Turaboğlu, Aslı Yıkılmaz Erkol, Emre Esat Topaloğlu

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kriz Dönemlerinde Uygulanan Tasarruf Stratejilerinin Bulanık DEMATEL Yöntemiyle İncelenmesi
(Analyzing Retrenchment Strategies of Five Star Hotels during the Crisis Periods Using Fuzzy DEMATEL Method)

Nisa Ekşili, Zeynep Ünal, Emre İpekçi Çetin

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

The Consequences of Consumer Engagement in Social Networking Sites

Abubakar Lujja, F. Zeynep Özata

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma
(Reflection of Job Stress and Work Life Quality Perception: A Research on Sales Representatives)

İsmail Dülgeroğlu, Oğuz Başol

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Yeşil ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Sürecinde İşletmelerin Algı ve Tutumları: Bursa Örneği
(Business’ Perceptions and Attitudes in Transition Process to Green and Low-Carbon Economy: Bursa Case Study)

Yasemin Kaya, Sevda Gürsakal

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Çalışanların Örgütsel Adalet Algısı ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çalışan Sessizliği Üzerindeki Etkisi
(The Impact of The Employees’ Organizational Justice and Burnout Levels on Perceptions of Organizational Silence)

Kemal Eroğluer, Recep Caner Erselcan

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Halka Açık ve Halka Açık Olmayan İşletmelerde Finansal Sürekliliğin Denetimi ve Bursa İlinde Bir Araştırma
(Auditing of Financial Sustainability for Publicly and Non-Publicly Listed Companies and A Research in Bursa)

Ümit Gücenme Gençoğlu, Alp Aytaç

Öz
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Üye Girişi

Kullanıcı Adı

Parola

  

Beni Hatırla

Kayıt ol
Parolamı Unuttum