Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 

Print Print

Amaç ve Kapsam

Business and Economics Research Journal (ISSN: 2619-9491), elektronik ortamda yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimizin amacı; işletme ve ekonomi bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda Business and Economics Research Journal; işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri ve işletme hukuku disiplinlerinden gelecek yazılara açıktır. Ayrıca Dergimiz, sadece akademisyenlerden gelen yazılara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek yazılara da açıktır.

Business and Economics Research Journal (BERJ), uluslararası bir dergi olup, aşağıdaki endeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır:
– ULAKBİM SBVT
– EBSCOhost
– EconLit
– ProQuest
– Index Copernicus
– Index Islamicus
– RePec
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– ASOSIndex
– Ulrich’s Periodicals Directory
– Cabell’s Directories
– Contemporary Science Association Databases
– Zeitschriftendatenbank (ZDB)
– Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
– Polish Scholarly Bibliography (PBN)
– Open Academic Journals Index (OAJI)
– ResearchBib
– J-Gate